PotCQuiz

Quiz for Pirates of the Caribbean-maraton

Hvilket sted ble brukt til å filme de fleste scenene fra Port Royal i Curse of the Black Pearl?


Når ble Jack Sparrows pistol laget?


Hvor mange skip bygde filmskaperene for Curse of the Black Pearl?


Bruker Johnny Depp kontaktlinser som Jack Sparrow?

Gikk Keira Knightly selv på planken i Curse of the Black Pearl?

Hvilke av Pirates of the Caribbean filmene ble filmet samtidig?


Hva heter øya hvor Dead Man's Chest ble filmet?


Når var førsteutkastet til manuset av Dead Man's Chest skrevet?


Hvilken av disse Pirates of the Caribbean filmene holdt på å bli kansellert?


Hvordan filmet de sverdkampen på hjulet i Dead Man's Chest?


Filmskaperene trengte et stort vannsett for å kunne kontrollere omgivelsene under filmingen av båtscenene i Dead Man's Chest. Hvor bygde de settet?


Har det på noen tidspunkt vært over 1000 mennesker i filmteamet til Pirates of the Caribbean?

Hvor ble virvelstrømscenene til At World's End filmet?


Da de digitale effektene skulle lages for At World's End jobbet på et tidspunkt alle de ansatte på effektstudioet ILM med samme film. Dette hadde ikke skjedd siden hvilken film?


Hvem komponerte musikken til Jack Sparrows introduksjonsscene i Curse of the Black Pearl?


Navn