Sønner av Danmark

Ett år etter et stort bombeangrep i København, er radikaliseringen i landet intensivert, og etniske spenninger tiltar. Det neste Folketingsvalget er nært forestående, og den ekstremt nasjonalistiske lederen Martin Nordahl kan vinne valget...

19-årige Zakaria blir involvert i en radikal organisasjon, hvor han danner et bånd med Ali. De to mennene er ikke enige om den nåværende tilstanden i landet, som setter på sine egne borgere på grunn av deres utenlandske bakgrunn, og bestemmer seg for å handle. Imidlertid er de begge bare verktøy i hendene på mennesker med makt. Som menn forsøker å gjøre sitt merke, vil deres brorskap bli testet og deres handlinger vil få alvorlige konsekvenser for deres liv.

Kjøp billetter til Sønner av Danmark

Ingen forestillinger

Bilder fra filmen