Ikon for spill av ×

The Fixer

Med sine kontakter setter han alt inn på å få et intervju med en av jentene. Oppdraget stiller Radu overfor valget mellom det som er mulig og det som er rett.

"Den moralske konflikten og de treffende observasjonene er typisk for rumensk nybølgefilm, men med større driv og tempo enn vanlig. Her veksles det raskt mellom hverdagslig avslappethet og spenningsladede scener som tar pusten fra deg. The Fixer viser også hvordan vi i dagens Europa blir stadig tettere knyttet sammen og står moralsk ansvarlige overfor hverandre - ikke ulikt det vi kan se i en film som Min pappa Toni Erdmann."
-CF

Kjøp billetter til The Fixer

Ingen forestillinger

Bilder fra filmen